TENISOWY AVATAR W LEŚNEJ BASZCIE 2023 – mikro Granty – projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i turystyki. Program „MIKRO GRANTY” jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którego dysponentem jest minister właściwy ds. kultury fizycznej. Realizatorem zadania jest Fundacja Orły Sportu.

  • TERMIN 15.10.2023
  • Liczba uczestników: 15 osób
  • Kadra: 2 trenerów i 1 wolontraiusz
  • Miejsce: Leśna baszta- Brąswałd 62, 11-001 Dywity

Wyjazd Avatar tenisowy W Leśnej baszcie to odpowiedź chęci upowszechniania sportu i aktywności dla dzieci w trudnej

sytuacji materialnej. Dzieci będą rekrutowane z Pogotowia opiekuńczego w Olsztynie. Podczas weekendów Pogotowiamają ograniczoną liczbę kadry i dzieci spędzają czas w pokojach. Naszą odpowiedzią jest Aktywny wypoczynek!

Miejsce: Przewiezienie grupy do Hala tenisowa ul.Krasickiego 2, 10-685 Olsztyn – po treningu transport do Leśna baszta z infrastrukturą sportową w Brąswałdzie (boisko do piłki nożnej, boisko do badmintona, , sala z matami do zajęć rozciągania) oraz 10 ha lasem ze ścieżkami rowerowymi (udostępnienie rowerów).

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję